Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí

Externí správa počítačových sítí

Pod termínem "správa počítačových sítí" rozumíme kompletní zabezpečení správy, údržby, moderinizace a hlavně bezproblémový chod Vaší počítačové sítě, jednotlivých pc stanic, serverů a periférií včetně zabezpečení důležitých dat proti ztrátě nebo zcizení.

S tím souvisí i zhodnocení současného stavu kancelářské techniky a počítačových sítí ve vaší firmě, zajištění případného komplexního auditu současného vybavení (hardware i software) a nalezení optimálního řešení. Podle velikosti sítě, počtu serverů a potřeb zaměstnanců Vám doporučíme optimální dobu potřebnou pro zajištění bezproblémového chodu sítě i jednotlivých počítačů.

Výhody externí správy sítí

Externí správa sítí a počítačů přináší značné ekonomické úspory, při kterých odpadají náklady potřebné při správě IT z vlastních zdrojů, zejaména pak náklady:

 • na zaměstnání (plat) profesionálního IT pracovníka na plný popřípadě částečný úvazek
 • na potřebu provádět pravidelná odborná školení IT pracovníka
 • na výdaje spojené s potřebami pro provoz: auto, telefon, technické vybavení, atd.
 • na čas zaměstnaců/uživatelů, kteří se místo údržbou a správou PC, mohou zabývat jinou, užitečnější činností
 • a další

Služby nabízené v rámci správy sítí

Mezi hlavní nabídku služeb poskytovaných v rámci správy sítí (IT outsourcing) patří zejména:

 • Správa, údržba a servis uživatelksých stanic
 • Správa, údržba a servis serverů na platformách Windows a Linux
 • Správa a údržba aktivních i pasivních prvků sítě (switche, routery, kabely, Wifi, atd.)
 • Pravidelné zálohování důležitých dat
 • Technická podpora uživatelům
 • Softwarové a hardwarové audity, správa licencí
 • Upgrade a modernizace vybavení dle potřeb zákazníka
 • Návrhy a realizace připojení sítě nebo jednotlivých počítačů k síti Internet
 • Návrhy a realizace zabezpečeného propojení jednotlivých poboček nebo samostaných stanic pomocí VPN sítě
 • Konzultační služby
 • a další

Jednotlivé služby mohou být realizovány jednak pravidelnými návštěvami technika/administrátora, který dle předem dohodnutého časového harmonogramu dochází do vaší firmy nebo dle konkrétní potřeby zákazníka v garantované reakční době.

Vedle této možnosti je též možné provádět správu sítí, serverů a jednotlivých stanic vzdáleně, tzn. bez nutnosti osobní návštěvy technika

V obou případech jsou fakturovány reálné (využité) časové náklady dle konkrétní smlouvy se zákazníkem

Ceny pro správu sítí a servisu PC

Cena správy sítí a servisních zásahů (IT outsourcingu) je stanovena individuálně v závislosti na struktuře a složitosti sítě, počtu serverů a klientských stanic a též na konkrétních potřebách zákazníka.

V následující tabulce je uvedeny orientační ceníky externí správy sítí a počítačů:

Velikost sítě Předpokládaný počet
hodin v měsíci
Cena za 1hod. Celkem za měsíc Garantovaná max. reakční doba expresního zásahu Příplatek za expresní výjezd do 2hod
1-5 PC stanic/notebooků,
0-1 server / NAS
5 980,- 4 900,- 12hod. +100% sazby
6-15 PC stanic/notebooků,
1-2 servery / NAS
14 950,- 13 300,- 8hod. +100% sazby
16-30 PC stanic/notebooků,
1-3 servery / NAS
24 900,- 21 600,- 8hod. +100% sazby
31-45 PC stanic/notebooků,
1-10 serverů / NAS
32 850,- 27 200,- 4hod. +100% sazby
více než 45 PC stanic/notebooků,
1-100 serverů / NAS
sazba je určena dle specifických potřeb zákazníka, atd.

Veškeré výše uvedené ceny pro neplátce DPH jsou koncové (tzn. vč. DPH)

Pro plátce DPH jsou orientační ceny uvedeny bez DPH.

V případě, že máte zájem o naše služby v oblasti externí správy sítí a počítačů, NEVÁHEJTE nás prosím kontaktovat na e-mailové adrese: info@hsservices.eu nebo na tel. čísle: +420 777 594 295.