Správa počítačových sítí

Externí správa počítačových sítí

Pod termíny "správa sítí" a "smluvní servis" rozumíme kompletní zabezpečení správy, údržby, moderinizace a hlavně bezproblémový chod Vaší počítačové sítě, jednotlivých pc stanic, serverů a periférií včetně zabezpečení důležitých dat proti ztrátě nebo zcizení.

S tím souvisí i zhodnocení současného stavu kancelářské techniky a počítačových sítí ve vaší firmě, zajištění případného komplexního auditu současného vybavení (hardware i software) a nalezení optimálního řešení. Podle velikosti sítě, počtu serverů a potřeb zaměstnanců Vám doporučíme optimální dobu potřebnou pro zajištění bezproblémového chodu sítě i jednotlivých počítačů.

Výhody externí správy sítí a PC

Externí správa sítí a počítačů přináší značné ekonomické úspory, při kterých odpadají náklady potřebné při správě IT z vlastních zdrojů, zejaména pak náklady :

Služby nabízené v rámci správy sítí

Mezi hlavní nabídku služeb poskytovaných v rámci správy sítí (IT outsourcing) patří zejména:

Výše uvedené služby mohou být realizovány jednak pravidelnými návštěvami technika/administrátora, který dle předem dohodnutého časového harmonogramu dochází do vaší firmy nebo dle konkrétní potřeby zákazníka v garantované reakční době. Vedle této možnosti je též možné provádět správu sítí, serverů a jednotlivcýh stanic vzdáleně, tzn. bez nutnosti osobní návštevy technika.

Ceny pro správu sítí a servisu PC

Cena správy sítí a servisních zásahů (IT outsourcingu) je stanovena individuálně v závislosti na struktuře a složitosti sítě, počtu serverů a klientských stanic a též na konkrétních potřebách zákazníka.

V následující tabulce je uvedeny orientační ceníky externí správy sítí a počítačů:

Název služby Počet předpolacených
hodin za 1měsíc
Cena za hod. Cena Služby
(za 1 měsíc)
Cena/hod.
nad rámec smlouvy
Standardní
reakční doba
Jednorázový příplatek
za expresní výjezd
(do 1-2hod)
BASIC 4 750 3000 750 10 800
Vhodné pro sítě od 1 do 10 stanic a serveru
STANDARD 16 700 11200 700 9 750
Vhodné pro sítě od 11 do 25 stanic a serveru/ů
PREMIUM 24 660 15840 660 8 700
Vhodné pro sítě od 26 do 40 stanic a serveru/ů
EXCLUSIVE 36 600 21600 600 7 650
Vhodné pro sítě od 40 a serveru/ů

Veškeré výše uvedené ceny pro neplátce DPH jsou koncové (tzn. vč. DPH)

Pro plátce DPH jsou ceny uvedney bez DPH.

 

V případě, že máte zájem o naše služby v oblasti externí správy sítí a počítačů,
NEVÁHEJTE nás prosím kontaktovat na
e-mailové adrese: info@hsservices.eu nebo na tel. čísle: +420 777 594 295.